1001 BACOSHELL

1001 – Bacoshell

Kemik gelişiminde ve metabolik problemlerde en etkili çözümdür.Yumurta tavukçuluğu ve beyaz et sektörü açısından arzu edilen karkas randımanı ve kusursuz yumurta verimine ulaşmak için son derece ciddi bir çaba gerektirir.

Broiler ve yumurtacı tavuk rasyonlarında kullanılan çoğu hammadde kemik gelişimi ve yumurta kabuğu formasyonu açısından kanatlı hayvanların değerlendirebileceği formda olan gerekli etkin bileşenlerden yoksundur. Civcivlerin etkin besin madde ihtiyaçları kemik kalitesine (kemiğin kül içeriğine) veya sürüdeki raşitizm görülme insidensine göre belirlenmektedir. BACOSHELL yararlanılabilirliği yüksek etkin bileşeni sayesinde, hayvanların yem kaynaklı olası eksikliklerini giderecek ve verim kayıplarını telafi edecektir.Hayvanların yüksek genetik kapasiteleri ve içinde bulundukları saha koşulları kemik ve yumurta kabuğu oluşumu açısından ihtiyaç duyulan minerallerin değerlendirilebilirliğini öne çıkarmaktadır. Sağlam bir iskelet formasyonu broilerlerde ve yumurta tavuklarında verime direkt yansımaktadır.

BACOSHELL kalsiyum ve fosforun emilimi ile metabolizmada kullanılmasında dengeleyici bir göreve sahiptir. Bağırsaklardan kalsiyum ve fosforun emilimi, kemiklerde depo edilen kalsiyumun kana geçişinin denetlenmesi ile kandaki kalsiyum ve fosfor dengesinin ayarlanmasında sağlar.

BACOSHELL’in Etkin Bileşeninin Bağırsaklar, İskelet Sistemi ve Distal Böbrek Tubüllerindeki Hormon Benzeri Fizyolojik Aktivitesi:
Modern Broiler genotiplerinin ihtiyaç duydukları Ca ve P düzeylerindeki artış yararlanılabilirlikleri yüksek etkin bileşenlere olan ihtiyaç düzeylerine yansımaktadır. BACOSHELL zengin organik mineral, propiyonik asit, sorbik asit, formik asit ve tuzları, etkicil maddeler ve esansiyel aminoasit içeriği ile kemik gelişimi ve kabuk kalitesi yanında daha üstün gelişme ve daha fazla verim elde edilmesine önemli destek sağlar.

Yumurta Tavukçuluğu Açısından Niçin BACOSHELL?
Yumurtacılarda kafes yorgunluğu problemi ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar bu sendromun osteoporosis (süngerimsi kemik oluşumu) ile yakından ilişkili olduğunu ve yumurtacı sürülerinde toplam ölümlerin % 3’ünü oluşturduğunu göstermektedir. Diğer bir araştırma, BACOSHELL’in metabolizmadaki etkin formunun yumurta kabuk kalınlığını önemli düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır.

Yumurta kabuğu problemlerinin yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri yarka dönemindeki üniform olmayan yetiştirme, ikincisi ise pik dönemde hayvanların yoğun strese maruz kalmasıdır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki kırık, gizli çatlak ve çatlak gibi nedenlerle meydana gelen ekonomik kayıp toplam üretimin % 7’si% 10’u düzeyindedir.

Yumurtacı tavuklarda civciv dönemi ve yumurta periyodu süresince yapılacak olan BACOSHELL takviyesi sorunsuz bir yetiştirme periyodu temine eder. BACOSHELL geç dönem yumurtacılarda yumurta kabuğu problemlerini engeller ve kafes yorgunluğu sorunlarını ortadan kaldırır.

Broiler Yetiştiriciliği Açısından Niçin BACOSHELL?
Broilerlerde bacak deformitesi nedenli ölümler sürüdeki toplam ölümlerin % 10-30’unu oluşturmaktadır. Bacak deformitelerinin oluşumunda etkin olan en önemli faktör gerekli besin maddelerinin eksikliği ya da fazlalığıdır. Örneğin rasyondaki fosfor düzeyi değerlendirilebilirliği marjinal veya yetersiz düzeylerde olduğunda, yetersizliğin şiddet ve süresine bağlı olarak, iştah ve yem tüketimi azalmakta, yemden yararlanma kabiliyeti düşmekte, iskelet gelişimi yavaş olmakta, genç hayvanlarda raşitizm görülmekte, canlı ağırlık artışı gerilemekte ve yağlı karaciğer sendromu şekillenmektedir.
Besinsel uygulamalara bağlı olarak en çok şekillenen bacak bozuklukları; tibiyal diskondroplazi, kemiğin büyüme tabakası altında anormal bir kartilaj kütlesinin oluşumu, kemik anormallikleri ve hatta kırıkların gelişmesi şeklinde sıralanabilir.

Ülkemizde broilerlerde tibial diskondroplazi insidensinin % 60 düzeyinde olduğu bilinmektedir!!! 

BACOSHELL Bileşimi:

 Zinc 10.000 ppm Selenium 20 ppm Calcium 25 %
Manganese 4.000 ppm Molibdenum 50 ppm Phosphorus 10 %
Iron 4.000 ppm Magnesium 2.500 ppm Methionine 5 %
Copper 1.000 ppm Cobalt 20 ppm Glucanase 300 BU/g
Iodine 75 ppm Vitamin D3 2.500.000 IU/kg Xylanase 1.500 BXU/g

 Sorbik Asit, Propiyonik Asit, Formik Asit ve tuzları

BACOSHELL’in Genel Kullanım Avantajları:

 • Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını standardize eder.
 • Kemik geli şimini destekler, maksimum kemik yoğunluğunu temin eder.
 • Bacak problemlerini minimuma indirir, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanımı optimize eder.

BACOSHELL’in Yumurtacı Tavuklarda ve Damızlıklardaki Kullanım Avantajları:

 • Şekli bozuk, pütürlü ve rengi bozuk yumurtalarda gözle görülebilir iyileşme kahverengi yumurtalarda daha iyi bir renk oluşumu sağlar.
 • Kabuk kalitesi açısından %8’lik bir kazanım sağlar.
 • Yumurta ağarlığını arttırır.
 • Osteoporosis ve kafes yorgunluğu problemlerini minimuma indirir.
 • Yumurta kabuğu kalitesini arttırarak çatlak ve gizli çatlak oranında belirgin bir azalmaya sağlar (en az % 50).
 • Pik randımanı arttırarak uzun randımanın uzun süre yüksek düzeyde devam etmesini sağlar.
 • Kirli yumurta oranını azaltır.
 • Yetiştiricilik periyodu boyunca üniform bir sürü temin eder.
 • Damızlık sürülerde kuluçka randımanını arttırır.

BACOSHELL’in Etlik Grubunda Kullanım Avantajları:

 • Tibial diskondroplazi görülme sıklığı ve şiddetinde azalma sağlar.
 • Ölüm oranını azaltır.
 • Kesim öncesi canlı ağarlığı arttırır.
 • Kemik yapısının güçlendirir, yoğunluğunu arttırır.

Özellikleri:

 • Kolay akan toz formdadır, tüm yem hammaddeleri ile karışır.
 • İnsanlar, hayvanlar ve çevre için herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Kullanım Miktarı:
Damızlık, yumurtacı ve etlik grubuna: 1 ton karma yeme 0,5 – 1 kg

Ambalaj:
25 kg’lık ambalajlarda

Stoklama:
Kuru, serin ve karanlık ortamlarda saklanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

 

Ürünlerimiz