AZ SAURE 112 m.D

ANTI-GERM® AZ SAURE 112

Süt ürünleri endüstrisi ve Gıda endüstrisi için sıvı, asitli kombine edilmiş temizlik ve dezenfeksiyon

üründür.

Kullanım Alanları:

Periyodik olarak toplama araçlarının, depo tanklarının, boru hatlarının, peynir ve tereyağı tesislerinin

temizliği için kullanılır.

Kullanım:

Konsantrasyon% 1 – 2

 Sıcaklık 50 – 75 °C

Temizleme süresi 15 – 20 dakika

Etki Tarzı:

Paslanmaz çelik, aluminyum ve asit dirençli plastikten yapılmış tesislerin hasarsız temizliği ve

dezenfeksiyonu içindir.

Albümin, yağ ve kireç tortularını çözer.

Bileşenler:

Fosforik asidi, fosforik esterler

Dörtlü amonyum bileşiği

Yardımcı maddeler

Teknik Veriler: (% 1-lik solüsyon, 20 C)

p-Değeri. 10,7 +/- 0,5

pH-Değeri: 1,8 +/- 0,2

Yoğunluk (g/cm³): 1,336 +/- 0,010

İletkenlik (mS/cm): 6,1 (faktör = 0,164) +/- 0,5

Temizlik Çözeltisinin Gözlemi:

10 ml damıtma kabı

İndikatör olarak + Fenolftalein

n/10 NaOH ile mor (violett) bir görünüm alana kadar karıştırın.

Kullanım miktarını ml olarak, 0,093 ile çarpıp = %(yüzde olarak) konsantrasyonu elde edin.

Ambalaj:

25 kg

250 kg

1200 kg

Ürünlerimiz