ALKTİV PF

ANTI-GERM® Alktiv PF flüssig

Sodyum alkali ve sodyum alkali solüsyonu için ek, fosfatsız, yüzey aktif tesir konsantrasyonudur. ANTI-GERM® Alktiv PF flüssig (sıvı), EDTA (Etilen Diaminetetra asetik asit) siz ve NTA sız bir katkı maddesidir.

Kullanım Alanları:

ANTI-GERM® Alktiv PF flüssig (sıvı), Sodyum alkaliye ek bilesen olarak tesisat temizliginde (ısıtıcılar,

separatörler, tanklar, boru hatları ve UHT-tesisinde) kullanılır. ANTI-GERM® Alktiv PF flüssig sodalı suya % 50 katılabilir.

Kullanım alanları: Donanımlar Konsantrasyon Sıcaklık Temizleme süresi

Süt ürünleri

endüstrisi

Isıtıcılar, tanklar,

boru hatları,

UHT-tesisleri,

buharlastırıcılar

% 0,3 – 2

maksimum % 5

20 – 40 dakika

20 – 40 dakika

20 – 40 dakika

20 – 40 dakika

Etkileme Biçimi :

ANTI-GERM® Alktiv PF flüssig, alkali solüsyonunun temizlik gücünü artıran maddeler içerir. Aynı zamanda su

sertligini tutar ve tortu olusmasını engeller.

Bilesenler:

Çelat , Yüzeyaktif madde

Teknik Veriler:

pH- degeri (konsantrasyon): 7,80 +/- 0,5

Yogunluk (g/cm3): 1,060 (faktör = 0,943) +/- 0,01

% 1 de ve 20 °C de _letkenlik (mS/cm): 0,70

Ambalaj Birimleri:

25 kg bidonlarda

200 kg varillerde

Ürünlerimiz