PEROXAN FORTE

ANTI-GERM® PEROXAN FORTE

Gıda endüstrisi ve çiftliklerde salgınların önlenmesi ve salgınla savaş amaçlı sıvı, % 15 Perasetik asit bazlı

dezenfeksiyon ürünüdür.

Kullanım Alanları:

ANTI-GERM® Peroxan Forte, süt ve içecek endüstrisinde yüzeylerin, santrifüjlerin, tankların, soğutucuların,

boru hatlarının ve gıda maddeleri ile temas eden makine ve aletlerin ve de sterillemede, hızlı dezenfeksiyon

için kullanılır.

Kullanım alanları Donanım Konsantrasyon Sıcaklık Temizleme süresi

Süt ürünleri

endüstrisi

İçecek endüstrisi

Dondurulmuş gıda

endüstri

Hızlı dezenfeksiyon

Duran yerde dezenfeksiyon

(sadece paslanmaz çelikte)

% 0,10 – 0,15

% 0,10 – 0,15

% 0,07 – 0,10

% 0,05 – 0,10

% 0,05

% 0,05

8 °C den az

8 - 22 °C

8 – 22 °C

22 – 40 °C

70 – 90 °C

oda sıcaklığı

15 dakika

5 – 10 dakika

15 dakika

5 – 10 dakika

5 dakika

6 – 12 saat

Çiftlik şartlarında ANTI-GERM® Peroxan Forte bakteri, virüs ve mantarlara karşı büyük bir silahtır. Çevreye

uyumlu, hızlı ve tam biyobozunurluğu olan bir üründür. Soğuk hava şartlarında da etkilidir.

İsim Ürün Test şartları

Bakterilere

Karşı DIN EN 1656

Maya tipli mantar ve

Aspergillus’a karşı

DIN EN 1657

Virüslere karşı

DIN EN 14675

ANTI-GERM

PEROXAN

FORTE

Perasetik asit

+

Hidrojen peroksit

Temiz şartlar

Kirli şartlar

%0,1

%0,5

 1. ve 2%

0.5% ve2%

% 0,1

Test Edilmedi

ANTI-GERM® Peroxan Forte temizlik ve durulama sonrası kullanılır. Lütfen uygulanacak yüzeyin tamamen

kuru olmasına dikkat ediniz.

Etkileme Biçimi :

 • Biyosit ve fungisit etkisi bulunan ANTI-GERM® Peroxan Forte, sıvı ve yüksek konsantreli bir dezenfeksiyon

ürünüdür.

 • ANTI-GERM® Peroxan Forte’nin, mükemmel mikrop engelleyici ve öldürücü etkisi , perasetik asit ve

hidrojen peroksit oranına dayanır. ANTI-GERM® Peroxan Forte’nin, mükemmel mikrop engelleyici ve

öldürücü etkisi garanti edilir.

 • ANTI-GERM® Peroxan Forte, perasetik asit ve hidrojen peroksidin stabilize edilmiş kombinasyonundan dolayı, hızlı etki eden ve köpürmeyen bir dezenfektandır.
 • ANTI-GERM® Peroxan Forte, etkisini özellikle soğuk su alanında bütün mikro organizma gruplarına karşı,üreme hücresi ve virüsler dahil, göstererek öne çıkar.
 • Aluminyum, krom nikel çelik çeşitleri ve kalaylı demirlerde malzeme aşınması görülmemiştir. DIN 11483 bölüm 1 madde 4.5’e bakınız.

Teknik Veriler / Ürün Spesifikasyonu:

Görünüm: berrak, renksiz sıvı

pH-değeri (konsantrasyon): < 3

Yoğunluk (g/cm3): 1,10

Bileşenler:

Perasetik asit

Hidrojen peroksit

Asetik asit

Temizlik Solüsyonunun Kontrolü:

1. Gerekli ayıraçlar:

% 5-lik Potas yodid solüsyonu, 2 n Sülfürik asit, % 3-lük Amonyum molibdat solüsyonu, % 1-lik Nişasta

solüsyonu, 0,1 n Sodyum tiyosulfat solüsyonu

2. Belirtme:

10 ml soğuyan ANTI-GERM® Peroxan forte içeren temizlik solüsyonunu, 300 ml’lik Erlenmeyer kabında

hazırlanacak ve 20 ml 2 n Sülfürik asit ile karıştırılacak. 5 ml Potas yodid solüsyonu ve 20 damla % 3-lük

Amonyum molibdat solüsyonu katıldıktan sonra, numune 1 -2 dakika dinlendirilir. 0,1 n Sodyum tiyosulfat

solüsyonu ile numune sarı olana kadar, ve içine 1 – 2 ml Nişasta solüsyonu katıldıktan sonra maviden renksiz

olana kadar titrilenecek.

3. Hesaplama:

ml olarak kullanılan miktar 0,1 n Sodyum tiyosulfat solüsyonu x 0,057 = ANTI-GERM® Peroxan forte’nin %

olarak konsantrasyonu hesaplanır.

Ek Bilgiler:

 • Konsantrede 60 C den fazlası, ayrışıma yol açar.
 • teslim edilen ambalajında depolayın.
 • dozajlama için, teslim edilen ambalajından kullanın.

dezenfeksiyon ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

 • aktarırken veya pompa ile aktarırken lastik hortum kullanılmamalıdır, temiz kaplar kullanılmalıdır
 • konsantreyi sadece temiz ve daha önce asitli ürünlerle temizlenmiş plastik kaplara (teflon, polistren,

polietilen) aktarmalıdır.

 • konsantrenin kabı havlandırmalı olmalıdır, ama kirlerin içine girmesini önlemelidir.
 • kapalı sistemlere konulmamalıdır (mesela konsantre ile çalışan püskürtme aletleri).
 • ANTI-GERM® Peroxan forte, depolarken güneşten sakınılırsa, - 5 C den + 40 C arasında en az bir yıl

saklanabilir.

Ambalaj:

5 kg

10 kg

20 kg

Ürünlerimiz