SALKİL

Salmonella Önleyici – Toz

Tanımı : Likit formda tamponlanmış formik ve propiyonik asitlerle, toz granüler bir görüntü kazandıran benzersiz bir taşıyıcı maddenin birleşiminden oluşan Salmonella inhibitörüdür.

Bileşimi : Ürün serbest karboksilik asitlerin ve bu asitlerin amonyum tuzlarının özel silikaya emdirilmiş formudur.  Bu eşsiz silika, asitlendirici formülasyon etkinliğinin sadece yem içinde sınırlı kalmaması ve sindirim kanalında da devam etmesini sağlar. Ayrıca içerdiği propiyonik asit ile de karma yemlerde küf önleyici olarak da etkilidir.

Etki Şekli : İçerisindeki asit karışımı bağırsak pH’ını etkileyerek özellikle gram negatif bakterilerin çoğalma şansını yok eder. Yemde ise Propiyonik asidin, bakteri hücre duvarıdaki yağları tahrip ederek açtığı yerlerden, ayrışmamış yapıdaki formik asidin içeri girmesine fırsat tanıyıp, bakteriyi öldürmesi şeklinde işlev görür. Bakteri içine giren formik asidin neden olduğu pH düşmesini telafi etmek için fazla enerji harcayan bakteri, DNA sentezini durdurarak ölür.

Tüm organik asitler, yem içindeki hammmaddelerde bulunan kalsiyum tarafından doğal olarak tuz oluşturup tamponlanır. Bu durumda sindirim kanalının üst kısımlarında (kursak, ön mide) emilerek enerji kaynağı olarak değerlendirilir.

Kullanılan taşıyıcı madde, asitlerin metabolizma sürecinde etkisiz hale gelmelerini önler. Sindirim kanalı içinde ilerleyen taşıyıcı partiküller, bu asitlerin yavaş yavaş bağırsak içinde salınımını sağlar. Bu şekilde oluşan nispeten düşük pH’lı ortamda özellikle laktobasillerin koloni oluşturup çoğalmalarını teşvik eden bir ortam oluşur. Çoğalan laktobasiller, yemdeki karbonhidrat kaynaklarını kullanarak onları laktik aside dönüştürür. Laktik asit, bağırsak pH’ını belirli bir düzeyde tutar. Bu şekilde potansiyel patojenlerin çoğalmaları baskılanarak kolonileri oluşturmaları engellenmiş olur.

Kullanım Şekli ve Dozu : Yem içerisine riskin boyutuna bağlı olarak 2 -4 kg/Ton dozunda katılır. Peletlenmiş yemler ve az risk taşıyan hammaddeler için tona 2 Kg; toz yemler ve hayvansal protein kaynakları için tona 4 kg katılması tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık plastik torbalarda

Ürünlerimiz