NUFOTOX PLUS (TOZ)

Maya ve Enzim Katkılı Toksin Bağlayıcı Nufotox Plus

Bileşimi : Sepiolitik kil, Aspergillus Niger tarafından üretilmiş Endo 1-3,(4) betaglucanase ve Endo-1,4 β-Xylanase, inaktif kurutulmuş bira mayası

Etki Şekli : Kontamine olmuş yem maddelerinin sindirim sisteminden geçerken detoksifiye edilmesi ve bu sayede mikotoksinin zararlı etkileri azaltmak amacıyla MOS ve FOS içermektedir. Ayrıca hayvanın bağışıklık  sistemi tarafından üretilen makrofajların aktive ederek bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlamak amacıyle Beta Glukan içermektedir. Beta Glukan sayesinde hayvanın kendi bağışıklık sistemi desteklenerek mikotoksinlerin parçalanması ve yok edilmesi sağlanır. Bu ürün; alüminosilikatın bağlama kapasitesini %300 oranında artırır. Bağlama kapasiteleri ortamın pH ile ilgili değildir. Zararlı T-2 ve Zearalenone toksinleri üzerindeki eşsiz etkiye sahiptir. Tüm biyolojik toksin tipleri üzerinde etkilidir. Yemin sindirilebilirliğini artırır.

Kullanım Şekli ve Dozu : Koruma amaçlı olarak karma yemlerin tonuna 1kg katılır. Yüksek riskli durumlarda (yüksek sıcaklık ve nem) karma yemlerin tonuna 1,5-2 kg kullanılması önerilmektedir.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık torbalarda

Ürünlerimiz