MOULD CONTROL SP1

Küf Önleyici MOULD CONTROL SP1

Tanımı : Yem maddelerinde küf kontrolü amacıyla kullanılan toz koruyucu.

Bileşimi : Ürünün içeriği kalsiyum propiyonattır ve %77 oranında propiyonik asit içerir.

Etki Şekli : Değişik yem maddelerindeki küf ve zararlı mikroorganizmaların gelişimini önleyici bir üründür. Ayrıca karma yemlerin üretiminden sonra meydan gelebilecek kontaminasyonu da önlediği gibi  organik kalsiyum kaynağı ve önemli bir enerji kaynağıdır. Süt sığırlarında subakut asidos (ketozis) problemlerin giderilmesi ve süt üretiminin artmasına da yardımcı olur.

Kullanım Şekli ve Dozu : Koruyucu olarak tüm karma yem ve yem hammaddelerinin tonuna 0,5-5 kg kullanılır

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık torbalarda

Ürünlerimiz