CELMANAX (LİKİT)

Likit MOS/ MOS ve Maya Kültürü Kombinasyonu

Saccharomyces cerevisiae, bilinen maya hücresinin %40'ı oldukça kalın olan hücre duvarlarından oluşmaktadır. Hücre duvarı ise büyük ölçüde MOS ve Beta glukanlar olarak bilinen ve günümüzde bağırsak sağlığı ve bütünlüğü açısından en yaygın şekilde kullanılan iki eşsiz maddeden meydana gelmiştir. MOS ve Beta Glukan. Hücre duvarındaki MOS'ler sadece bazı faydalı bakteriler tarafından enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Salmonella ve E. Coli gibi patojenler, maya hücre duvarındaki yüksek karbonlu bir şeker olan MOS'leri sindiremezler. (ancak basit şekerlerden yararlanabilirler) Besin maddesi  şeker kaynağı diye tutundukları Mannan Oligo Sakkaritler tarafından sindirilmeden dışarı atılırlar. Beta Glukanların ise iki benzersiz görevi vardır. Bağışıklık sistemini uyarıp, patojenlere karşı sürekli hazır tutmak diğeri ise toksinleri bağlayarak vücuttan dışarı atılmasını sağlamaktır.

Maya hücre duvarındaki MOS'ler iki katman halinde olup, Beta Glukanlar bu iki MOS tabakası arasına yerleşmiştir. Önemli olan hücre duvarındaki MOS ve GLUKAN'ları ayrıştırırken uygulanan işlemlerdir. En çok kullanılan kimyasal ve mekanik ayrıştırma yöntemleri ile MOS'lerin patojenleri yakalayan lektinleri büyük oranda tahrip olmaktadır. Oysa bu üründe kendi enzim teknolojisi ile bu ayrıştırma işlemi firma tarafından gerçekleştirilmektedir.

Fermentasyon sürecinde maya hücreleri çoğalmanın yanında bol miktarda bazı enzimler, aminoasit, vitamin-mineraller ve organik asitler üretirler. Bunların, enzimatik yolla ayrıştırılmış hücre duvarı ile (MOS+Glukan) karıştırılıp, likit olarak kullanıma sunulması firma tarafından gerçekleştirilmiş bir ilktir.

Ürün bağırsak içinden geçerken içindeki MOS laktobasil ve bifidobakteri gibi faydalı bakteriler tarafından karbonhidrat kaynağı oalrak (Prebiyotik) değerlendirilir. Hızla çoğalan bu bakteriler patojenlerin bağırsak cidarına tutunmasını engelleyerek zarar vermelerini önlerler. (rekabete dayalı dışlama) Salmonella ve E.coli gibi patojenlerin bağırsaktaki vililere tutunup zarar veren fimbriaları ise MOS molekülündeki lektinlere bağlanmayı severler. MOS sindirilmeden atıldığı için kendilerine bağlanan patojenleri de beraberinde dışarı atmış olurlar. Bilindiği gibi laktobasili ve bifidobakteriler çoğaldıkça laktik asit ve butirik asit üretirler. Bu sayede dolaylı olarak bağırsak pH'sını düşürerek patojenlerin yaşama şansını azaltırlar.

Ürün içerisindeki Beta Glukanlar, bağışıklığı uyarıcı etkiye sahiptirler. Beta Glukan protein yapısında bağışıklık sistemini uyarıcı etki gösteren bir maddedir. Vücut, bir mikrop tarafından saldırıya uğradığında önce onu tanımaya çalışır. İşte işin bu ilk tanıma kısmında Beta Glukanlar ciddi rol üstlenirler. (Beta Glukanın kendisi, mikrobu tanımaz. Mikrobu tanıyacak bağışıklık sistemini harekete geçirmekte rol alır) İkinci aşamada, organizma yani vücudun bağışıklık sistemi, tanınan mikroorganizmaya uygun antijenleri üreterek onu yok etmeye çalışırlar. Üçüncü aşamada ise yeterli miktarda antikoru yedekte tutarak sonraki saldırılar için hazır tutarlar.

Beta Glukanlar özellikle Okra, Don, T2 gibi suda çözünemeyen monopolar toksinler olmak üzere, tüm toksinleri yüksek düzeyde bağlama gücüne sahiptir. İyi korunmamış, kısmen küflenmiş kuru ot-silaj ve diğer kaba yemleri tüketmek zorunda kalan hayvanların etkilenmelerini en aza indirmektedir.

İçerdiği yüksek miktardaki Galaktozamin ile başta E.tenella olmak üzere diğer Eimeria türlerine karşı önemsenecek derecede koruma sağlamaktadır. Galaktozamin Eimeriaların üzerini kaplayarak onların bağırsak dokusuna tutunmalarını önlediği anlaşılmıştır.

Antibiyotiklerle sinerjik etki oluşur. İçme suyu asidifikasyonundan etkilenmez.

Tamamen doğal fermentasyon işlemleri ile elde edilmiştir.

Bağırsak ve sindirim sisteminin bütünlüğünün kounmasında çok ciddi rolü vardır.

Maya özü ve hücre duvarının karışımından oluşan tek LİKİT üründür.

Etkisi dünyanın farklı ülkelerinde yapılan bilimsel saha sonuçları ile kanıtlanmış olup, farklı hayvan türleri için etkili bir büyütme faktörü olarak kullanılmaktadır.

Maya kültürünün tüm zengin içeriği ile birlikte, yüksek oranda MOS ve BETA GLUKAN içeren tek LİKİT üründür.

Unutulmamalıdır ki hayvanın aldığı tüm besin maddelerinin %25'i bağırsak vili ve dokusunun sürekli yenilenmesi için harcanmaktadır.

ÖNERİLEN DOZ

Broyler : İlk hafta : 500ml/ton içme suyuna 2. hafta ile 6. haftalar arasında : 250-500 ml/ton içme suyuna

Yumurtacı : İlk hafta : 500ml/ton içme suyuna Ayda 1-3 gün süreyle : 8 saatlik içme suyuna 250-500 ml

Damızlık : 500ml/ton içme suyuna

Hindi : İlk hafta : 1000ml/ ton içme suyuna sürekli 3. haftadan sonra her haftada 1 gün : 8 saatlik içme suyuna 500 ml.

Ürünlerimiz