CAPTEX T2 (TOZ)

Enzimatik Kompleks İçerikli Toksin Bağlayıcı Captex T2

Tanımı : Mikotoksinlere karşı bağlayıcı ve enzimatik yolla indirgeyici aktivitesi bulunan kombine etkili toksin bağlayıcı

Bileşimi : Modifiye hidrat sodyum kalsiyum aliminosilikat, Amonyum propiyonat, Asetik asit, Enzimatik kompleks, Esterlenmiş glukomannan, Stabilizatörler, topaklanmayı önleyici ajanlar, akışkanlığı arttırıcı ajanlar

Etki Şekli : Ürün; mineral sülfürik asit türevi ile işleme tabi tutularak modifiye edilmiştir. Bu işlem mineralin yüzeyinde delikler oluşturarak bağlama yüzeyini çarpıcı bir biçimde arttırmaktadır. Bu kendine özgü granülometrik yapı sayesinde, kullanılan hidratlanmış sodyum kalsiyum aliminosilikat kaynağı gramında en az 150.000 partikül içerir. Bu ürünün temel etkinliği mineralin fiziksel yapısı ile doğrudan ilişkili olduğundan, bu fiziksel özellik oldukça önemlidir. Bu özellik spesifik olarak aflatoksin ve T2 toksin olmak üzere mikotoksinlerin yüzeye yapıştırılmasıdır. Ürün zeralenon ve fusaryum gibi bazı toksinlerin moleküllerindeki kimyasal bağları kırarak bunların etkisiz duruma getirdiği kanıtlanmış, temeli chitinase türevine dayanan özel bir enzimatik kompleks ile zenginleştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Buna ilave olarak ürüne esterlenmiş formda seçkin glukomannan ilave edilmiştir. Esterlenmiş glukomannanın toksinleri bağlama ve alıkoyma gücü günümüzde iyi bilinmekte ve kabul görmektedir. Hangi tip olursa olsun mikotoksin varlığı ortamda mantar üremesinin ve gelişiminin açık kanıtıdır. Ürünün yüzeye yapıştırıcı etkisine ilave olarak aynı zamanda küf mantarı kolonilerinin varlığı kontrol altında tutabilmek amacıyla yüksek miktarda organik asit içermektedir.

Kullanım Şekli ve Dozu : Koruma amaçlı olarak karma yemlerin tonuna 1 kg dozunda, bulaşıklığın tespit edildiği durumlarda şiddete bağlı olarak 2 kg ve daha yüksek dozlarda (max. 5 kg) kullanılır.

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık torbalarda

Ürünlerimiz