BİO-D (TOZ)

BİO-D

Vitamin D, kanatlı metabolizmasında hayati işlev gören vitaminlerden biridir. Çünkü;

Kalsiyum metabolizması ile doğrudan ilişkilidir ve kemik dokusunun iyi gelişimi D3 vitaminine bağlıdır. Güçlü bir iskelet sisteminin oluşması ve bacak sorunlarının azalmasına ciddi oranda katkı sağlar. Tavuklarda iskelet sisteminin yaklaşık %75'i 6. hafta sonunda gelişimini tamamlarken, 13. hafta sonunda da neredeyse %95'i tamamlanmış olur. Kemiklerde yeterli kalsiyum birikmeyeceği için Tibial Dyschondroplasia ve femur başı dejenerasyonu yaygınlık kazanacaktır.

Tibiada kül oranının artırdığı bilinmektedir.

Yumurtada kabuk kalitesi için mutlaka gereklidir.

Karaciğer ile ilgili hastalıklarda, karaciğerin daha az yorularak görevini yapmasını sağlar.

Bütün bunların sonucunda da daha sağlıklı ve hızlı bir büyüme gerçekleşir.

Aslında vücutta iş gören, Vitamin D3'ün kendisi değil, bunun en son metaboliti olan 1,25-dehydroxycholecalsiferol veya diğer adı ile Calcitriol'dür. Vücudun hangi kısmında kalsiyuma ihtiyaç varsa, oraya Calcitriol'e bağlanarak taşınır. Calcitriol için mutlaka Vitamin D3 gereklidir.

D grubu vitaminlerince zengin olan balık yağı dışında (D vitaminleri yağ içinde bulunur), kanatlı yemlerine giren hiçbir hammaddede bulunmaz. Kaldı ki vücutta sentezlenebilmesi için mutlaka güneş ışığına gerek vardır. Oysa günümüzde kapalı kümeslerde güneş ışığı olmadığından Vitamin D3'ün yeme katılması zorunlu olmaktadır.

Yani Vitamin D3 Calcitriol sentezi için gereklidir. Veya Calcitriol, Vitamin D3'ün bir metabolitidir. Bio-D 5. aşamadaki 25-hidroksikolekalsiferol'dur. Dolayısı ile ilk 4 aşama atlanmakta karaciğer daha az yorulmaktadır. Yeterli güneş ışığının olmadığı da dikkate alınırsa rasyona Bio-D ilavesinin gerekliliği daha rahat anlaşılacaktır.

Vitamin D3 eksikliğinde damızlıklarda kuluçka randımanı düşer. Çünkü, embriyo organlarını geliştirirken 25-hidroksikolekalsiferol'e ihtiyaç duyar. Bu yetersiz ise gelişimin 17. günden sonraki embriyo ölümlerinde artış olur. Ayrıca horozlarda bacak kemiklerindeki sıkıntılardan dolayı, çiftleşme sıklığı azalır ve dölsüzlük baş gösterir.

Ticari yumurtacılarda yüksek kalsiyum ihtiyacındaki aksamalar pik sonrası verimde 3-4 haftalığına ciddi kayıplara yol açar.

Hızlı gelişen broylerde çökme, felç ve bacak sorunları gibi sıkıntılarda hipokalsemi önemli rol oynar. Bu tür durumlarda kanda Calcitriol düzeyinde azalma olduğu bilinmektedir. Kemik kırılmaları ve sürekli çöken hayvanlarda göğüs yanıkları kesimhanelerde kusurlu karkas oranının artmasına yol açar.

Bio-D toksik değildir. 2,5 gr/kg oranındaki Bio-D ile rakip ürünün 5gr/kg karşılaştırıldığında kanlarındaki kalsiyum seviyeleri birbirine yakındır. Bio-D premiksin ideal tavsiye edilen dozu 1 kg'dır ve 0,5 kg'ın altına düşmemelidir.

Ürünlerimiz