MiaBond® TROPHY

Geniş spektrumlu toksin bağlayıcı

Toksin bağlayıcı – sürekli gelişim

Alışılmış toksin bağlayıcılar ve maya bazlı ürünler, asidik bir ortamda toksinleri bağlayabilir (örneğin, mide), fakat bağırsak gibi nötr ya da bazik pH ortamında daha önce bağlanmış toksinlerin önemli bir kısmı serbest bırakılır. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına ve üretim performansının düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, MIAVIT MiaBond TROPHY ürününü geliştirmiştir.

MiaBond TROPHY –toksinleri tamamen bağlar

MiaBond TROPHY fillosilikatların özel aktivasyon prosesi ile muamele edilmesi sonunu toksinler için daha geniş bir adsorbsiyon alanı ve seçici özelliği polar ve polar olmayan toksinleri tamamen bağlama yeteneğine sahiptir.Vitaminler ve iz elementler emilmez, böylece hayvanların tam performans ve sağlığı güvence altına alınır.

Benzersiz özellikler

*özel yüzey aktivasyonu ile her pH ortamında en temel mikotoksinleri tamamen bağlar

*diğer toksin bağlayıcılar ile karşılaştırıldığında daha yüksek etki gösterir.

*MIAVIT’in vitamin ve iz mineralleri ile etkileşime girmez, güvenle kullanılabilir.

*en temel mikotoksinlere karşı geniş spektrumlu bir etki sunar.

*yemin reddedilmesi, kusma, ishal, düşük performans, fertilite bozukluğu, organ hasarı ve zayıf bağışıklık sistemine karşı hayvanlarınızı güvence altına alır.

DOZAJ

 1 kg / ton           Düşük kantaminasyon /Önleyici kullanım

 2-3 kg / ton       Yüksek kontaminasyon

 4-5 kg / ton       Akut semptomlar

Ürünlerimiz