1007 BACOCID-250 P

1007 – Bacocid / Küf ve Mantar Önleyici

BACOCID-250P / Küf ve Mantar Önleyici:

Küf mantarları sporlar aracılığı ile çoğalan heterotrof canlı organizmalardır. Saha şartları altında mücadele etmesi en zor mikroorganizmaların başında gelmektedirler. Uygun olmayan şartlara karşı oluşturdukları spor formları vasıtasıyla küfler her türlü şartta devam ettirebilmekte, çevre şartlarının uygun olması halinde tekrar aktif hale geçerek canlılıklarını koruyabilmektedirler.

Yemlerdeki küf mantarı kontaminasyonları hasat alanı ve silolardan kaynaklanmaktadır. Saha kökenli küflerden genellikle Fusaryumunlara (neden oldukları mikotoksin kontaminasyonları; Zearelanon, DON, T-2 Toksin, Vomitoksin, Trikotesen ve Fumonisin) yem hammaddelerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Silo kökenli küf mantarları ise genellikle Aspergilluslar ve peniciliumlardır (neden oldukları mikotoksin kontaminasyonları; Aflatoksin ve Okra toksin).

Küf ile mücadelenin temelinde kuru ve rutubetsiz bir hasat dönemi ve yine uygun şartlar altında kuru bir depolama ortamı yatmaktadır. Günümüz şartları altında tarladan hasat edilen ürünlerin nem içeriği ve silo koşullarının yetersizliği nedeniyle yem hammaddeleri ve karma yemlerin yüksek düzeyde küf ve sekonder metabolitleri olan mikotoksin ile kontamine olması kaçınılmaz bir durumdur.

Günümüzde modern tip yetiştiricilikte küf mantarlarından ileri gelen ekonomik kayıpları minimuma indirmek amacıyla başvurulan seçenek organik asitler ile yem hammaddesinin ve karma yemin muamele edilmesidir. Ciddi bir saha tecrübesi ve yoğun araştırmaların bir ürünü olan BACOCID yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu gerekli faydayı ekonomik bir şekilde temin edecektir.

Organik Asitler ve Küf Önleyici Etkileri:
Organik asitlerin kanatlılarda bu etkilerini gösterebilmeleri ancak uygun formlarının doğru düzeylerde yeme homojen olarak karıştırılması ile sağlanabilir. Bu amaçla günümüzde uzun yıllardan beri BACOCID’in bileşiminde bulunan organik asitlerden Propiyonik asitin küflere karşı en etkin koruyucu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Higgins ve Brinkhaus,(1999),organik asitlerden propiyonik asitin saha kökenli ve silo kökenli tüm küf mantarlarının gelişimini baskıladığını bildirmişlerdir.

Hammaddede ve karma yemde spesifik olarak küf mantarlarının barınmasına ve üremesine imkan tanımayan BACOCID yem kökenli her hangi bir problemin düşünülmesini bertaraf eder.

Organik asitlerin diğer bir özelliği de sindirim kanalındaki pH’yı düşürerek asit ortam oluşmasını sağlamalarıdır. Bu sayede patojen mikroorganizmaların gelişimler önlenmiş olmaktadır. Aynı zamanda asit ortam sindirim enzimlerinin aktivitelerini de olumlu yönde etkilemektedir. Organik asitlerin sindirim sistemi üzerindeki sayılan bu olumlu etkileri,kalsiyum,fosfor,magnezyum,çinko gibi minerallerin, protein ve amino asitlerin sindirilebilirliğini ve yarayışlılığını da artırmaktadır.

BACOCID’in Kullanım Avantajları:

  • Yem hammaddelerinin tarladan hasatı esnasında kullanılması sahadan itibaren oluşması kuvvetle muhtemel kontaminasyonların önlenmesini sağlar.
  • Silodan kaynaklanabilecek herhangi bir kontaminasyon riskini sıfıra indirir.
  • Küf mantarlarının kontrolünü sağladığı için mantar kökenli herhangi bir mikotoksin oluşumu söz konusu olmayacak ve toksikasyon riski bertaraf edilmiş olacaktır.
  • Küf mantarlarının neden olduğu kötü kokunun önüne geçer, yemin besin değerini ve lezzetini korur.
  • Küf kökenli yemin akışkanlığındaki problemleri ve kekleşmeyi önler.
  • Yemin besin madde kaybına son verir, hayvanların yemden daha fazla yaralanmalarını sağlar.

Özellikleri:

  • Kolay akan toz formdadır, tüm yem hammaddeleri ile karışır.
  • İnsanlar, hayvanlar ve çevre için herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Kullanım Miktarı:
1 ton tüm karma yemlere ve ham maddelere :1-2 kg

Ambalaj:
25kg’lık ambalajlarda

Stoklama:
Kuru, serin ve karanlık ortamlarda saklanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

Ürünlerimiz