1005 BACOTOX-200 S

1005 – Bacotox / Toksin Bağlayıcı

Küf mantarları tarafından üretilen sayısız toksin söz konusudur. Söz konusu bu toksinlerin biri canlı metabolizmasında farklı doku ve organlarda dozuna ve alınma süresine bağlı olarak birikmekte, işlevini bozmakta, verimliliğini düşürmekte ve toksikasyona bağlı ani ölümlere neden olabilmektedir.

Mikotoksinler genellikle sindirim sisteminden girerler ve çok düşük miktarlarda bile hastalıklara yol açabilirler. Sindirim kanalına ulaşan toksinlerin kan dolaşımına karışmasıyla bütün organ ve dokulara yayılırlar. Bu sırada süt, yumurta ve ete de geçebilirler.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki günümüzde 250’den fazla mantar türü mikotoksin oluşturmaktadır. Bu mikotoksinlerin en az 20 tanesinin insan ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olduğu ifade edilmektedir. Yemlerdeki mikotoksinler hasat alanı ve depolamadan kaynaklanır. Saha kökenli küflerden genellikle Fusaryumun oluşturduğu mikotoksinler (Zearelanon, DON, T–2 Toksin ve Fumonisin) yem ham maddelerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Saha kökenli kontaminasyonlar daha çok nemli ve ıslak saha şartlarından kaynaklanmaktadır.

Bazı Zararlı Mikotoksinler ve Bilinen Etkileri:
Aflatoksin: Karaciğer fonksiyon bozuklukları, bağışıklık sistemi bozuklukları
T-2 toksin: Verim parametrelerinin geri kalması, bağışıklık sistemi bozuklukları
Zearelanon: Döl verimi problemleri
Sitrinin: Karaciğer ve böbrek dejenerasyonu
Okratoksin: Sindirim sistemi problemleri, tümör oluşumu, karaciğer ve böbrek harabiyeti.

Mikotoksikasyonların engellenmesi son derece ciddi ekonomik kayıpların önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Hayvanların mikotoksikozisten korunmaları bir dizi uygulamanın doğru bir şekilde tatbiki ile mümkündür. Bu uygulamalar içinde en önemli ve etkili olanları çeşitli kil mineralleri ve mayalardır. Günümüzde mikotoksinlerin zararlı etkilerinin önlenmesini temin eden, toksinlerin geri dönüşümsüz bağ oluşturarak sindirim kanalından dışkı ile atılmasını temin eden inorganik adsorbanlardan HSCAS (Hidrate Sodyum Kalsiyum Alüminyum Silikat) bileşikleri bu alanda başarı ile kullanılmaktadır. Aynı zamanda organizmadaki olası tüm mikotoksinlere karşı detoksifiye edici özellikte olan mikronize maya bileşikleri verimliliğin korunması açısından son derece etkin bir çözüm kaynağıdır.

Rasyona ilave edilen maya hücresini 2 kısımda (%30 hücre duvarı, %70 hücre içi bileşenleri) inceleyebiliriz. Maya hücre duvarını MOS(mananoligosakkarit) ve B-glukan oluşturmaktadır. Hücre duvarı bileşenleri patojen mikroorganizmaların bağırsak epitelyumuna tutunmalarına engel olmaktadır. Hücre içi bileşenleri ise oluşturdukları metabolitler sayesinde performansı desteklemektedir. Maya hücreleri zearalenone ve T2 toksini dahil olmak üzere trichotecenlerin bütün tiplerini biotransformasyona uğratarak toksik etkilerini nötralize etme yeteneğindedir.

BACOTOX-200 S ciddi saha tecrübesi ve yoğun araştırmaların bir ürünü olup her türden hayvan yemine katılabilecek şekilde formülüze edilmiştir.

BACOTOX’UN Etki Mekanizması:
Yeni jenerasyon toksin bağlayıcı olan BACOTOX çok özel bir işlem aşamasından geçerek üretilmektedir. Bileşimindeki HSCAS tamamen yabancı fraksiyonlardan arındırılmış bir toksin bağlayıcıdır. Bu sayede HSCAS ile mikotoksinler arasındaki daha fazla elektriksel yük birbirleri ile karşılaşarak bağ oluşturmakta (daha sağlam bağlar) ve dipolar mikotoksin adsorbsyonu gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra bağ oluşturma yüzdesi düşük olan zearelanon gibi bileşiklerde tutulmaktadır. Aynı zamanda oluşturduğu jel kıvamı sayesinde besin maddelerinin sindirim sisteminden geçiş hızını düşürerek sindirilebilirliklerini arttırır.

Mikronize maya bileşiğinin hücre duvarı mananoligosakkaritlerce (MOS) çok zengin olup yüklü kutupları aracılığıyla toksinlerle bileşik oluştururlar. Toksikasyon durumlarında hayvanların immun sistemleri zayıflamaktadır, mikronize maya bağışıklık sistemini destekleyen yüksek yararlanılabilirlikteki B Vitaminlerince zengindir.

BACOTOX’UN Kullanım Avantajları:

 • Hammadde ve karma yemdeki mikotoksinleri bağlayarak dışkı ile atılmasını sağlar.
 • Etkin maddeleri sindirim kanalında bulunan herhangi faktörden etkilenmez.
 • İçerdiği özel kil maddesi diğer ürünlere nazaran daha etkindir.
 • Yüksek jelleşme özelliği sayesinde sindirim enzimlerinin etkinliğini arttırır.
 • Total mezofil aerob bakteriler, sporlu aerob bakteriler ve enterobakteriler üzerinde etkindirler.
 • Hayvanları mikotoksikozise karşı korur.
 • Yemden kaynaklanabilecek herhangi bir şüpheye son verir.
 • Yemden yararlanmayı arttırır.
 • Organik toksinler kadar ağır metalleride bağlama özelliğindedir.
 • Hayvansal ürünlerde (et, süt, yumurta) mikotoksin seviyesini düşürür.
 • Kanatlılarda karkas ve yumurta kalitesini arttırır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci arttırır.
 • Hayvanların strese karşı duyarlılığını azaltır.
 • Aşılama başarısızlıklarının azalmasında etkilidir.

Özellikleri:

 • Kolay akan toz formdadır, tüm karma yem hammaddeleri ile karışır.
 • İnsanlar, hayvanlar ve çevre için herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Kullanım Miktarı:
Kanatlı karma yemlerine: 1-2kg/ton
Ruminant karma yemlerine: 1kg/ton
Yem ham maddelerine: 1kg/ton

Ambalaj:
25kg’lık ambalajlarda

Stoklama:
Kuru, serin ve karanlık ortamlarda saklanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

Ürünlerimiz