MASTİTİS TEST KİTİ

ANTI-GERM® MILCHZELLTEST

CMT (CALIFORNIA MASTITIS TEST) SOLÜSYONU

 KULLANIM ALANLARI

CMT (California Mastitis Test) için kullanıma hazır uygulama solüsyonudur.

Meme sağlığını kontrol etmek ve izlemek amacıyla kullanıma hazır haldedir. Aylık analizler sağmal ineklerin sağlık durumu hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

UYGULAMA

  • Her bir memeden alınan süt, test tepsisinde yer alan (A, B, C, D) ilgili kaselere konur.
  • Fazla sütü 2 mL olacak şekilde kabı yan yatırarak boşaltın.
  • Aynı kalitedeki test solüsyonunu 2 mL sprey kabını kullanarak ekleyin.
  • Test sıvısını ve sütü dönme hareketi şeklinde yaklaşın 20 saniye karıştırın.

Somatik hücre sayısının hızlı bir şekilde artması memede hastalık göstergesidir. Somatik hücre sayısı 150.000/mL’ ye ulaştığında yapılan testte reaksiyon meydana getirir. Reaksiyon sonucu ortaya jelimsi kıvamda bir yapı gözlenir. Testin sonucunda enfekte olmuş meme başları erken teşhis edilerek işletmelerde meydana gelebilecek ekonomik kayıpların kolay şekilde sınırlandırılması sağlanır.

İÇİNDEKİLER

  • Yüzey aktif maddeler
  • İndikatörler
  • Yardımcı maddeler

DEPOLAMA

Güneş ışığı ve soğuk havalardan koruyunuz.

Soğuk koşullara maruz kalan solüsyon tekrar aktif hale getirilebilir. Bu durumda solüsyon sıcak bir suyun içersinde bir süre tutularak çözünmesi sağlanır ya da sıcak ortama taşınarak kullanım için hazır hale getirilir.

Ambalaj:

1 kg plastik şişe

Ürünlerimiz