HİPOKLORİT

ANTI-GERM® HİPOKLORİT

İçecek ve gıda endüstrisi için; Aktif klor bazlı, sıvı dezenfeksiyon ürünüdür.

Süt endüstrisinde uygulama alanları :

Peynir saklama odaları ve depolama alanlarında oluşan küf oranının azaltılması için uygundur. Ayrıca oda

dezenfeksiyonu için geniş kullanım alanı vardır.

Et endüstrisinde uygulama alanları:

Oda dezenfeksiyonuında geniş kullanım alanı vardır.

Uygulama Alanları Tesis Konsantrasyon Sıcaklık(oC)

Yöntem

Süt Endüstrisi

Aparatlar, borular,tanklar

tekneler, peynir makinaları. Oda dezenfeksiyonu

% 0,15 – 0,25

% 0,20

% 2 - 5

Soğuk

İşe başlamadan

önce

dezenfeksiyon

Et Endüstrisi

Aparatlar, borular,tanklar

tekneler, peynir makinaları. Oda dezenfeksiyonu

% 0,15 – 0,25

% 0,20

% 2 - 5

Soğuk

Elle ve püskürtme

yöntemiyle

Etki Şekli :

* Yüksek aktif klor miktarı sayesinde etkili dezenfeksiyon ve ağartma sağlar.

* ANTI GERM® HİPOKLORİT fungusid özelliği vardır.

* İçerdiği inhibitörler sayesinde tavsiye edilen konsantrasyonlarda demir parçalar korozyona karşı korunur.

İçerik :

Alkali, silikatlar, sodyum hipoklorit

Teknik Bilgiler : (%1’lik çözelti, 20 °C)

Görünüş: şeffaf, sarımsı sıvı

p- değeri : 0,2

m- değeri : 0,4

pH- değeri : 13

Yoğunluk : (g/cm³ ) 1,22 – 1,23

Klor miktarı : (%) 13

ANTI-GERM® HİPOKLORİT içerisindeki aktif klor miktarının belirlenmesi:

50 ml’lik uygulama solüsyonu 100 ml’lik Erlenmayer şişesinin içine doldurulur. 20 ml %5’lik potasyum iyodür

solüsyonu ve 2,5 ml 2 n sülfürik asit eklenir. Daha sonra 0,1 n sodyum tiyosülfat solüsyonu ile rengi sarıya

dönene kadar titre edilir. Bu işlemden sonra 1-2 ml nişasta solüsyonu ekleyip mavi renkten renksiz’e dönene

kadar titre etmeye devam edilir.

Her ml’lik 0,1 n sodyum tiyosülfat solüsyonu, her bir litre solüsyondaki 90,91 mg aktif kloru temsil eder.

100 mg aktif klor temizlik kimyasalı ve dezenfektanda ki %1 lik aktif kloru temsil eder.

Ambalaj:

25 kg

Ürünlerimiz