SX FLUSSİG

ANTI-GERM® SX flüssig

Süt isletmeleri için sıvı , asidik temizlik ürünü. ANTI-GERM® SX flüssig , özellikle paslanmaz çelikten yapılmıs tesisatlar için uygundur.

 

Süt sektöründeki kullanım alanları:

Süt ısıtıcılarının, UHT tesisatlarının ve evaporizatörlerin temizligi için asitli temizlik maddesi. ANTI-GERM®

SX sıvı , Süt taslarının tüm anorganik bilesenlerini etkili bir sekilde çözer. Bununla birlikte tüm Süt üretilen

tesislerdeki aygıtlar ile tesisatlar için de kullanılabilir.

 

İçecek sektöründeki kullanım alanları:

ANTI-GERM® SX sıvı ilacı, özellikle C_P tesislerindeki boruların, tankların, kapların ve santrifüjörlerin

temizligi içindir. Ayrıca bira ve sarap taslarının tüm organik birlesenlerini etkili bir sekilde çözer.

 

Dondurulmus gıda sektöründeki kullanım alanları:

Depo tanklarının, boruların, sterilize edilmis tanklarının ve paslanmaz çelik ile asite karsı dayanıklı maddeden

yapılmıs ısıtıcıların temizligi içindir.

 

Konsantrasyon

 

Süt ürünleri sektörü CİP tesisleri  0,5 – 2,0%   70 – 85°C      20 – 40 dakika

İçecek sanayi CİP tesisleri             0,5 – 1,0%   70 – 85°C                20 dakika

Dondurulmus gıda sanayi CİP tesisleri  1,0 – 2,0%   60 – 75°C  Yaklasık 20 dakika

                                         Elle islenen için 0,8 – 1,0%   50 – 60°C  Kullanıma göre

 

Etkileme biçimi:

Süt taslarının tüm anorganik birlesenlerini ve kiri, iz bırakmadan çözer.

Su yogunlugunun, temizlik çözeltisini etkileme biçimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

 

İçindekiler:

Mineral ile asit karısımı

 

Teknik veriler: ( 20°C 1% çözüm)

P degeri: 8,6 +/- 0,5

PH degeri: 1,1 +/- 0,2

Yogunluk (gr/ccm): 1,310 +/- 0,010

İletkenlik (mS/cm): 31,5 (faktör=0,0317) +/- 0,1

 

Temizlik çözeltisinin gözlemi:

10 ml’lik damıtma kabı

Ayıraç olarak + fenolftalein

n/10 sodalı çözelti ile mor renk alana kadar karıstırın

ml seklinde olan kullanımı 0,116 ile çarpınız = konsantrasyon yüzdelik seklindedir

 

Ambalaj birimleri:

25 kg’lık Bidon

250 kg’lık Fıçı

1200 kg’lık Konteyner

 

Daha fazla bilgi için ANTI-GERM® SX flüssig güvenlik veri pusulasına bakınız. Buradaki bilgilere dikkat ediniz.

Ürünlerimiz