KSO

ANTI-GERM® KSO FLÜSSİG

Gıda maddeleri ve süt sanayisinde asitli aktif oksijenli sıvı temizlik ürünüdür.

Uygulama Alanları:

Depolu tankların, boru hatlarının, süt tesislerinin, süt toplama araçlarının ve sentetik materyallerden

yapılmış peynir kalıplarının temizliğinde kullanılır.

Kullanım alanları Tesisler Konsantrasyon Sıcaklık           Temizleme süresi
Süt ürünleri endüstrisi

Depolu Tanklar,Boru Hatları ,

Süthane tesisleri,Toplama araçları ,Plastik Peynir Kalıpları

% 0,5 – 1,5 40-80 °C 10-20 dakika

Etkileme Biçimi :

  • Tesis ve içerisinde kullanılan paslanmaz çelik aluminyum ve aside dirençli plastik araç gereçlerin

temizliğinde kullanır

  • Albümin, yağ ve kireç kalıntılarını giderir.

Bileşenler:

Fosforik asit

Hidrojen peroksit

Yüzeyaktif madde

Teknik Veriler/ Ürün Özellikleri

Görünüm : Opaklaşana kadar açık, sarımtrak bir sıvı görünümünde

p-değeri: 8,40 +/- 0,5

pH-değeri (%1): 2,1

İletkenlik (ms/cm) (%1 ve 20 ºC): 5,6

Yoğunluk g/cm³: 1,24

Temizlik Solusyonunun Gözlemi:

10ml Damıtma Kabı

İndikatör olarak + Fenolftalein

n/10 NaOH ile mor (violett) bir görünüm alana kadar karıştırın.

Kullanım miktarını ml olarak, 0,137 ile çarpıp = %(yüzde olarak) konsantrasyonu elde edin

Ambalaj:

25 kg

1000 kg

Ürünlerimiz