AZ SAURE L

ANTI-GERM® AZ SAURE L

Süt ürünleri ve Gıda endüstrisi için sıvı, asitli tek fazlı temizlik ürünüdür.

ANTI-GERM® AZ Säure L paslanmaz çelik ve aluminyum için uygundur.

Süt Ürünleri Endüstrisinde Kullanım Alanları:

Soğuk süt alanında asitli tek faz temizleyicisidir. Süt toplama araçlarının, süt tanklarının, boru hatlarının,

peynir ve tereyağı tesislerinin temizliği için kullanılır.

Et Ürünleri Endüstrisinde Kullanım Alanları:

Mesela kan tesislerinde (CIP’e uygun) aluminyumdan duman depoları (manuel veya otomatik temizleme),

aluminyum kalıpları ve kasa yıkama tesislerinin asitli tek faz temizliği için kullanılır.

Kullanım alanları Donanım Konsantrasyon Sıcaklık           Temizleme süresi
Süt ürünleri endüstrisi

Süt toplama araçları, süt

tankları, boru hatları, peynir

ve tereyağı tesisleri

% 1-2 50-70 °C 15-20 dakika

Et ürünleri

endüstrisinde

Aluminyum kalıpları, duman depoları,

Endüstriyel kasa yıkama tesisleri

% 0,5 – 1,5

% 0,8 – 1,5

75 °C’ye kadar

75 °C’ye kadar

 

15 – 20 dakika

sürekli devir

 

Etkileme Biçimi:

Paslanmaz çelik, aluminyum ve asite karşı dirençli plastikten yapılma tesislerin hasarsız temizliği içindir.

Albümin, yağ ve kireç tortularını çözer.

Bileşenler:

fosforik asit

anyonik yüzeyaktif maddeler

inhibitörler (negatif katalizatörler)

Teknik Veriler: (% 1-lik solüsyon, 20 C)

p-Değeri. 10,2 +/- 0,5

pH-:Değeri: 1,7 +/- 0,2

Yoğunluk (g/cm³): 1,295 +/- 0,010

İletkenlik (mS/cm): 6,5 (faktör = 0,154) +/- 0,5

Temizlik Solüsyonunun Gözlemi :

10 ml Damıtma Kabı. İndikatör olarak + Fenolftalein, n/10 sodalı su ile mor bir görünüm alana kadar

karıştırın. Kullanım miktarını ml olarak, 0,098 ile çarpıp = %(yüzde olarak) konsantrasyonu elde edin.

Ambalaj:

25 kg

250 kg

1200 kg

Ürünlerimiz