SRC 40

ANTI-GERM® SR C 40

Aluminyum ve plastik için aktif klorlu sıvı, alkalili köpüklü temizlik ürünü.

Süt ürünleri endüstrisinde kullanım alanları:

Süthanelerde peynir imalathanelerinde yer, fayans ve paslanmaz çelik, aluminyum ve plastikten aletlerin

alkalili köpük temizliği ve dezenfeksiyonu içindir. Beyaz yüzey izleri oluşumunu önlemek için mutlaka etki

zamanlarına dikkat edilmelidir.

Et Ürünleri Endüstrisinde Kullanım Alanları:

ANTI-GERM® SR C 40, inhibitör olarak silikatlar içerir ve bu yüzden çeşitli malzemeler üzerinde kullanılabilir.

Beyaz yüzey izleri oluşumunu önlemek için mutlaka etki zamanlarına dikkat edilmelidir.

Kullanım alanları Donanım Konsantrasyon Sıcaklık           

Temizleme süresi

Süt ürünleri endüstrisi

Yer, fayans ve paslanmaz çelik, aluminyum ve plastikten aletler

% 2 - 5

10 - 40

5 – 10 dakika

Et ürünleri endüstrisi

Yer, fayans ve paslanmaz çelik, aluminyum ve plastikten aletler

% 2 - 5

10 - 40

 5 – 10 dakika
Bir köpük ile temizleme aleti yardımıyla 4 – 6 bar basınçla püskürtülecektir.

Daha sonra, köpük solüsyonu kurumadan önce, temiz, soğuk su ile yıkanacak (püskürtülecek).

Sıcak tesislere uygulanmaz!!!

Etkileme Biçimi :

Temizlik ve dezenfeksiyon bir kerede yapılır.

ANTI-GERM® SR C 40, dayanıklı bir köpük oluşturur

Hızlı dezenfektan etki, geniş etki alanı

Bundan başka her türlü mantar çeşidi öldürülür

Çok iyi albümin ve yap çözücü özellik

Bileşenler: Alkaliler, Sodyum hipoklorit, Silikatlar, Çelatlar, Yüzeyaktif maddeler

Teknik Veriler / Ürün Spesifikasyonu:

Görünüm: Berrak, sarımtırak sıvı

p-değeri: 1,6 +/- 0,1

m-değeri: 2,9 +/- 0,2

pH-değeri (% 1-lik): 12,1 +/- 0,2

Yoğunluk (g/cm3): 1,221 +/- 0,005

Aktifklor oranı : 3,1+/-0,2

İletkenlik (mS/cm): 4,9 (faktör = 0,2)

Temizlik solüsyonunun kontrolü:

10 ml Damıtma Kabı + 1 ml sodyum tiyosulfat solüsyonu. Indikatör (ayraç) olarak + Fenolftalein n/10 tuz ruhu ile renksiz bir görünüm alana kadar karıştırın. Kullanım miktarını ml olarak, 0,625 ile çarpıp = %(yüzdelik  olarak) konsantrasyon olarak çıkarın.

Ambalaj:

25 kg

                                                

Ürünlerimiz