SULFAKLOR %75

Sulfaklor %75 Oral Çözelti Tozu

Ağırlık: 1 kg 
Açıklama: 

Sulfaklor %75 Oral Çözelti Tozu
 

BİLEŞİMİ:
Sulfaklor Oral Çözelti; kremsi, beyaz renkli, kokusuz, ince partiküllü, homojen bir çözelti tozu olup her gr’ında 625 mg sulfaklorpridazin ve 125 mg trimetoprim içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Etçi tavuk ve hindilerde gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların sağaltımında, bakteriyel kökenli enteritler, Koliseptisemi, solunum sistemi hastalıkları, hava kesesi enfeksiyonları, Salphingitis, Tifo, Kolera, Koriza, Stafilokok enfeksiyonları ve strese bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
Tavuk ve hindilerde hayvanın yaşı ve türü göz önünde bulundurularak 500 kg canlı ağırlık için 16 g dozda Sulfaklor %75 eklemek suretiyle, enfeksiyonun durumuna göre 3-5 gün süre ile uygulanır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
0.5, 1, 1.6 ve 2.5 kg’lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.

Ürünlerimiz