SULFACİD

Sulfacid Oral Çözelti

Ağırlık: 2,5 lt 
Açıklama: 

Sulfacid Oral Çözelti
Sulfadimetoksin %20
Trimetoprim % 4

BİLEŞİMİ:
Sulfacid Oral Çözelti; berrak, kahve-sarı renkli, suyla her oranda karışabilen oral çözelti olup her ml inde 200 mg sulfadimetoksin ve 40 mg trimetoprim içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Etçi tavuk ve hindilerde Beta-Hemolitikstreptokoklar, ile stafilokoklar (gram pozitif koklar); pneumokoklar (gram negatif koklar), salmonella ve pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, tifo, kolera, koksidiyoz  ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
‘Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’ 
Sulfacid Oral Çözelti’nin evcil hayvanlardaki dozu 20-40 mg/kg aktif madde/kg’dır.
Pratik olarak; her 100 kg canlı ağırlık için günde ortalama 9-18 ml ilaç günlük içme suyuna eklenerek uygulanır. İlaçlı su hergün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedaviye 3-5 gün devam edilir. 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda kullanılmamalıdır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml, 1000 ml, 2500 ml, 3000 ml ve 5000 ml‘lik HDPE plastik şişelerde takdim edilmiştir.

Ürünlerimiz