NETCOX %2,5

Net-Cox %2,5 Oral Çözelti

Ağırlık: 2,5 lt 
Açıklama: 

Net-Cox %2,5 Oral Çözelti
Toltrazuril %2.5

BİLEŞİMİ:
Her 1 ml’si; 25 mg toltrazuril içeren berrak, sarımsı renkte, akışkan bir oral çözeltidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: 
Tavuk ve hindilerin koksidiosis hastalığından korunmasında ve tedavisinde kullanılır. 
Net-Cox %2,5 Oral Çözelti’nin etki alanına giren koksidiosis etkenlerinin en önemlileri aşağıdadır:
Tavuklarda: Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria necatrix, Eimeria tenella. 
Hindilerde: Eimeria adenoides, Eimeria meleagrimitis. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise; koksidiosis sağaltımında, 2 gün süre ile 7 mg/kg/ C.A günlük farmakolojik doz hesabıyla kullanılır. Buna göre 1000 kg canlı ağırlığa 280 ml ilaç; pratik günlük dozu ifade eder. İlaçlı su iki şekilde hazırlanabilir. 
-8’er saatte tüketilebilecek içme suyuna günlük doz ilave edilerek, 2 gün üst üste verilir. 
-24 saat içme suyuna günlük dozda ilaç ilave edilerek kullanılabilir. 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler için 21 gün, insan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda ve hindilerde kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100-200-500 ml ve 1-2.5 L’lik beyaz plastik şişelerde kutusuz takdim edilmiştir.

Ürünlerimiz