NECROCİD

NECROCİD ORAL ÇÖZELTİ

Ağırlık: 2,5 lt 
Açıklama: 

NECROCİD ORAL ÇÖZELTİ
Her ml'sinde 250 mg linkomisin baza denk HCI tuzu (yaklaşık300 mg) ve 140 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat (yaklaşık210 mg) içeren bakterisid etkili antimikrobiyal bir çözeltidir.NECROCİD ORAL ÇÖZELTİ
Linkomisin %25
Neomisin %14

BİLEŞİMİ:
Her ml.’sinde 250 mg linkomisin baza denk HCI tuzu ve 140 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat içeren berrak, sarımtırak renkte antibakteriyel çözeltidir. 

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI :
Necrocid Oral Çözelti; etçi tavuklarda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, Streptekok enfeksiyonları, nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında etkilidir. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
İçme suyuna katılarak oral yolla kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; neomisin canlı ağırlığa günde 10 mg/kg canlı ağırlık/gün ve linkomisin canlı ağırlığa 20-25 mg/kg canlı ağırlık/gün dozunda kullanılır. Sürü sağıtımında günlük toplam doz olarak hesaplanan ilaç miktarı her gün taze olarak içme suyu tankına eklenmelidir. Tedaviye 3-5 gün devam edilir. 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 2 gün sonrasına yumurta tüketimine sunulmamalıdır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml, 1000 ml, 2500 ml, 3000 ml ve 5000 ml‘lik HDPE plastik şişelerde takdim edilmiştir.

Ürünlerimiz