MOKSİCOL

MOKSİCOL ORAL ÇÖZELTİ TOZUa

Ağırlık: 1 kg 
Açıklama: 

MOKSİCOL ORAL ÇÖZELTİ TOZU
 

BİLEŞİMİ:
1 gramında 640 mg amoksisilin trihidrat ve 3.200.000 IU kolitsin sülfat içeren, beyaz sarımtırak antibakteriyel çözelti tozudur.


KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: 
Amoksisilin-Kolistin kombinasyonları hayvanlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalında hem gram negatif hem de gram pozitif patojenler üzerinde hızlı bir şekilde bakterisit etki gösterir. Daha sonra amoksisilin yüksek oranlarda emilerek 30 dakikada etkili kan konsantrasyonuna ulaşır ve tüm vücuda geniş ölçüde dağılır. Özellikle solunum yolları, karaciğer, Böbrek ve üriner sistemde yoğunlaşır.Etkili yoğunluklarda yumuşak dokular, deri ve mukozalara da geçer. Kolibasillozis, Salmonellozis, Tavuk kolerası, Enfeksiyöz Koriza, Klostridial enfeksiyonlar, Streptokok enfeksiyonları, Stafilokok enfeksiyonları, Campylobakteriyozisve özellikle gastrointestinal enfeksiyonlarsa endikedir.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
Moksicol, tavukların içme suyuna katılarak kullanılır. Tavsiye edilen dozu 1kg canlı ağırlık için 25 mg’dır. Hesaplanan günlük Moksicol miktarının tamamı kümesin bir günde tüketeceği içme suyuna katılır. Uygulama süresi 3-5 gündür.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); etçi tavuklarda 7 gündür. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
0.5, 1 ve 2.5 kg’lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.

Ürünlerimiz