LAVOTİL %30

LAVOTİL %30 ORAL ÇÖZELTİ

Ağırlık: 2,5 lt

LAVOTİL %30 ORAL ÇÖZELTİ
Tilmikosin %30

BİLEŞİMİ:
Her ml’sinde 300 mg tilmikosine denk tilmikosin fosfat içeren açık sarı renkte nonsteril çözeltidir.

KULLANIM SAHASI :
LAVOTİL %30 Oral Çözelti; etçi tavuk ve hindilerde Mycoplazma gallisepticum, M. synovia, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Tilmikosinin etçi tavuk ve hindilerdeki dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık gündür. 1000 kg canlı ağırlık için 50 – 65 ml ilaç içme suyuna günlük doz olarak eklenir. Uygulamaya 3 gün devam edilir. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde doz pratik olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Bir günlük tedavi için gerekli LAVOTİL %30 Oral Çözelti (ml) = Hayvan sayısı x Ortalama canlı ağırlık (kg) x 15
300

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 14, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100, 250, 500 ve 2500 ml’lik

Ürünlerimiz