FLORAL %30

Floral %30 Oral Çözelti

Ağırlık: 2,5 lt 
Açıklama: 

Floral %30 Oral Çözelti
Florfenikol %30

BİLEŞİMİ:
Her ml’sinde 300 mg florfenikol içeren berrak açık sarı renkli antibiyotik çözeltidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: 
Floral %30 Oral Çözelti; etçi tavuklarda E. coli’nin neden olduğu solunum yolu hastalıkları, sakkulit ve koliseptisemi tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: 
Florfenikol etçi tavuklarda 30 mg/kg C.A. gün dozda 3 gün süre ile içme suyuna katılarak kullanılır. Pratik doz su tüketimine bağlı olarak her 1000 kg C.A. için 100 ml Floral %30 Oral Çözeltidir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen tavuklarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100-200-500 ml ve 1-2.5 L’lik plastik şişelerde takdim edilmiştir

Ürünlerimiz