ENROCİD %20

ENROCİD %20 ORAL ÇÖZELTİ

Ağırlık: 2,5 lt
ENROCİD %20 ORAL ÇÖZELTİ
Enrofloksasin %20


BİLEŞİMİ:
ENROCİD %20 Oral Çözelti; hafif sarı renkli berrak oral çözelti halinde olup her ml’sinde 200 mg enrofloksasin baz içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağıtımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavuk ve hindilerde başlıca E. coli’den ileri gelen septisemi ve ishaller, Colibacillosis, sarı kesesi enfeksiyonları, Salmonellosis, M. gallisepticum, M. synoviae, M. Meleagridis, M. İowae enfeksiyonları, Pasteurellosis, Staphylococcosis, Pseudomonas aeroginosa, H. gallinarum, E. rhusipathia etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ve mix enfeksiyonlar ile viral hastalıkların sekonder bakteriyel etmenlerden kaynaklanan enfeksiyonlarında endikedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:
Etçi tavuklarda ve hindlerde tavsiye edilen günlük dozu 10 mg/kg canlı ağırlıktır. Bu dozun kanatlıların 24 saat boyunca tüketecekleri içme suyu içinde ve 3 gün süre ile devamlı olarak bulunması temin edilmelidir. Tedavi süresi Salmonella enfeksiyonlarında 5 gündür. Et tipi tavuklarda; ENROCİD %20 Oral Çözelti günlük olarak 50 ml/ 1000 kg canlı ağırlık dozunda kullanılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün, hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml, 1000 ml, 2500 ml, 3000 ml ve 5000 ml‘lik HDPE plastik şişelerde takdim edilmiştir.

Ürünlerimiz