ARETİL %25 ORAL ÇÖZELTİ

ARETİL %25 ORAL ÇÖZELTİ

BİLEŞİMİ: Her 1 ml.de 250 mg tilmikosine eşdeğer tilmikosin fosfat içeren koyu sarı renkte berrak çözeltidir. 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: ARETİL %25 Oral Çözeltinin aktif maddesi Tilmikosin, makrolid grubundan semisentetik bir antibiyotiktir ve protein sentezini etkileyerek aktivite gösterir. Bakteriyostatik etkiye sahiptir ancak yüksek konsantrasyonlarda bakterisidal olabilir. Bu antibakteriyel etkisi bazı gram-negatif mikroorganizmalar ile çoğunlukla gram-pozitif mikrorganizmalara ve büyükbaş, domuz, küçükbaş ve kanatlı orijinli Mycoplasmalara karşıdır.

KULLANIM SAHASI: Aretil %25 Oral Çözelti, tavuk ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum ve M.synoviae ile ilişkili solunum yolu hastalıklarının engellenmesi ve tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: ARETİL %25 Oral Çözelti Tavuklarda 15-20 mg/kg c.a./gün ve hindilerde 10-27 mg/kg c.a./gün dozda 3 gün boyunca uygulanır.  Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; pratik olarak her 1 ton c.a. için günde 80 ml Aretil %25 oral çözelti (20 mg/kg c.a./gün dozda uygulanırsa) veya 60 ml Aretil %25 oral çözelti (15 mg/kg c.a./gün dozda uygulanırsa) içme suyuna karıştırılarak verilir.

Uygulamadan önce tavuk ve hindilerin 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su hergün taze olarak hazırlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER ve HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: İlaç hayvanlara verilmeden önce sulandırılmalıdır. Yeterli dozun alındığından emin olmak için hayvanların su tüketimi izlenmelidir. 

İSTENMEYEN ETKİLERİ: Nadir de olsa su tüketiminde azalma gözlenmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolidler ile antagonizma nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER ve ANTİDOT:Tilmikosin, kanatlı hayvanlar için oldukça güvenli olup; 5 gün süreyle 375 mg/kg dozda uygulandığında herhangi bir yan etki görülmemiştir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 12 gün, hindiler 19 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR: Belirtilen dozlarda hedef türlerde kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ: 25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt güneş ışığından koruyarak muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. İlk açıldıktan sonra 25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt güneş ışığından koruyarak muhafaza edilmeli ve 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlaçlı su 24 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA ve HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kullanılmamış ürün ve atık materyaller yerel yasalara göre imha edilmelidir. At ve diğer tek tırnaklı hayvanların tilmikosin içeren içme suyuna erişimleri engellenmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: ARETİL %25 Oral Çözelti, içinde 480 cc ürün içeren 500 cc.lik amber renkli (tip III) cam şişede, kilitli beyaz plastik kapak ile takdim edilir. Ürün; şişe üzerinde etiketi, münferit karton kutusu üzerinde etiketi ve kutu içinde yer alan prospektüs bilgisi ile birlikte sunulur.

Ürünlerimiz