AREMPROL

AREMPROL %20 ORAL ÇÖZELTİ

BİLEŞİMİ: Her ml.de aktif madde olarak 200 mg Amprolyum’a eşdeğer 226.15 mg Amprolyum HCI, yardımcı madde olarak 2.5 mg benzoik asit içeren koyu sarı-açık kahverenkli oral çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: AREMPROL %20 Oral Çözeltinin aktif maddesi Amprolyum, başlıca birinci nesil şizontlar üzerinde etkili olduğundan merozoitlerin gelişmesini engeller. İlaç gametositler ve sporozoitler üzerinde kısmen etkilidir. Amprolyum, Tiamin ile (Vitamin B1) yarışmalı şekilde Coccidia etkenlerinin gelişmesini engelleyen veya durduran bir maddedir. Bu sebeple yemde fazla miktarda Tiamin bulunması ilacın etkisini zayıflatır ve hatta tümüyle engelleyebilir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR: Aremprol %20 Oral Çözelti, tavuklarda Eimeria tenella, E.necatrix, E.acervulina, E.maxima, E.brunetti; hindilerde E.adenoides, E.meleagridis, E.dispersa’dan kaynaklanan klinik koksidiyozis olgularının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: AREMPROL %20 Oral Çözelti, tavuklarda 25-73 mg/kg, hindilerde 14-60 mg/kg canlı ağırlık/gün amprolyum baz hesabıyla 5-7 gün süreyle oral yolla içme suyu içerisinde uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; pratik olarak her 100 kg canlı ağırlık için tavuklarda 12,5 - 36,5 ml Aremprol %20 Oral Çözelti/, hindilerde 7-30 ml Amprolyum %20 Oral Çözelti/  hesabıyla yirmi dört saatlik içme suyuna karıştırılarak verilir

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Diğer antikoksidiyallerde olduğu gibi aynı sınıftan antiprotozoallerin sık ve tekrarlayan kullanımı direnç gelişmesine yol açabilir. Tedavi sırasında etkinliğin azaldığı tespit edilirse yetkili otoritelerle temasa geçilmelidir. Bu ürünün uygulandığı tavuklardan elde edilen yumurtalardan çıkan civcivlerin bir kısmında zayıflık görülebilir. 

İSTENMEYEN ETKİLERİ:Doz aşımına bağlı olarak geçici ishal görülebilir. Amprolyum bir Tiamin (B vitamini) analoğu olduğundan B vitamini yetersizliğine yol açabileceğinden böyle bir eksikliğin görülmemesi amacıyla B vitamini takviyesi önerilir. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanım, büyümede ve doğal bağışıklığın gelişmesinde gecikmeye neden olabilir. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:Amprolyum Tiamin ile antagonist etkileşim gösterir. Tiamin Amprolyum’un antikoksidiyal etkinliğini azaltır. Bu nedenle aynı anda kullanılmamalıdır. Etopabat ile sinerjistiktir. Özellikle E.maxima’ya karşı etkinlik artar. Kalsiyum iyonları ile zenginleştirilmiş sularla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:Toksisitesi düşük, tolerans sınırı geniştir. Uzun süreli kullanımı Tiamin yetersizliğine sebep olabilir. Bu yönde semptomlar şekillenirse Tiamin uygulanmalıdır. 

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra ilaç kalıntı arınma süresi kas dokusu ve yumurta için “0” gündür. Kesime gönderilmeden en az üç gün önce ilaç kullanımı kesilmelidir.

KONTRENDİKASYONLAR: Kuluçkada kullanılacak yumurta üreten damızlık anaçlarda kullanılmamalıdır.Geçimsizlikle ilgili çalışmalar olmadığından, bu ürün diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: 25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt güneş ışığından koruyarak muhafaza ediniz. Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. İlk açıldıktan sonra 25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt güneş ışığından koruyarak muhafaza edilmeli ve 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlaçlı su 24 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kullanılmamış ürün ve atık materyaller yerel yasalara göre imha edilmelidir. Kullanılmamış ve miadı geçen ürünler ambalajı ile birlikte yerel yetkililerce hazırlanan gömme çukurlarında, eğer yoksa su kaynakları ve bitkilerden uzak bir noktada en az 50 cm derinliğinde açılan bir çukura gömülerek imha edilir. Tedavi amacıyla hazırlanan günlük ilaçlı su artıkları atılmadan önce en az üç katı sulandırılmalıdır. Hedef türler dışında kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 lt.lik beyaz renkli, alüminyum folyolu HDPE plastik şişelerde takdim edilir.

Ürünlerimiz