ARELOSİN

ARELOSİN %100 ORAL ÇÖZELTİ TOZU

BİLEŞİMİ: Her 1.1 g.da 1000 mg tilosine eşdeğer tilosin tartarat içeren beyaz renkte oral çözelti tozudur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: ARELOSİN %100 Oral Çözelti Tozunun aktif maddesi Tilosin, fermentasyon yoluyla Streptomyces fradiae kültüründen elde edilen makrolid grubu bir antibiyotiktir. Bakterilerde 50S ribozomal alt üniteye bağlanarak bakteri gelişimini durdurur. Tylosin oral olarak verildikten 1-3 saat sonra maksimum kan seviyesine ulaşır. Oral dozdan 24 saat sonra minimal seviyede kalır Vücutta pek değişime uğramadan başlıca safra ve kısmen de idrar ile atılır.

KULLANIM SAHASI: Arelosin %100 Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerin solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılır. Özellikle tavuklarda Mycoplasma türlerinin yol açtığı kronik solunum yolu enfeksiyonu (CRD) ve hindilerde bulaşıcı sinüzit enfeksiyonuna karşı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: Tavuk ve hindilerde tilosin farmakolojik doz 80-110 mg/kg canlı ağırlık/gündür. ARELOSİN %100 Oral Çözelti Tozu, oral olarak 3 gün verilir. Ağır vakalarda uygulama süresi 5 güne çıkarılabilir. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; pratik olarak her 100 kg c.a. için günde 8-11 g Arelosin %100 oral çözelti tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.

Uygulamadan önce tavuk ve hindilerin 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Yumuşak veya sert suda hazırlanan ilaçlı su 24 saat stabildir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen tavuklar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Eti için yetiştirilen hindiler için yasal arınma süresi “0“ gündür. Yumurta tavuklarında yumurta için yasal arınma süresi “0“ gündür.

KONTRENDİKASYONLAR: Tedavi dozlarında hedef türlerde kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg.lık beyaz renkli, tapalı, kilitli kapaklı HDPE plastik kavanozlarda takdim edilir.

Ürünlerimiz