ARELİNK %40

ARELİNK %40 Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ: Her g.da 400 mg linkomisin baza eşdeğer linkomisin hcl içeren beyaz, açık krem renkte oral çözelti tozudur.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: ARELİNK %40 Oral Çözelti Tozunun aktif maddesi Linkomisin, Streptomyces lincolnensisten üretilen bir antibiyotiktir. Bakteriyostatiktir ve bakterilerde 50S ribozomal alt üniteye bağlanarak protein sentezini inhibe etmek şeklinde etki gösterir. Linkomisin oral yolla hızla emilir ve terapotik plazma konsantrasyonuna ulaşır. Oral uygulama sonrası emilimi takiben safra veya dışkı ile inaktif formda veya metabolitler halinde atılır. Linkomisin yangı bölgesine polimorf nötrofil granulositlerle taşınır. Bu da hızlı emilim ve dağılımı, etkili penetrasyonu ve ulaşılması zor dokularda hedeflenen etkiye ulaşılmasını açıklar.  

KULLANIM SAHASI: Arelink %40 Oral Çözelti Tozu, broiler tavuklarda Clostridium perfringensten kaynaklanan nekrotik enteritis enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: Tavuklarda linkomisin farmakolojik doz 5-20 mg/kg canlı ağırlık/gündür. ARELİNK %40 Oral Çözelti Tozu, oral olarak bir hafta süreyle uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; pratik olarak her 80 kg c.a. için günde 1-4 g Arelink %40 oral çözelti tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.

Uygulamadan önce hayvanların 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Yumuşak veya sert suda hazırlanan ilaçlı su 24 saat stabildir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklarda (broiler) 5 gündür. Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg.lık beyaz renkli, tapalı, kilitli kapaklı HDPE plastik kavanozlarda takdim edilir.

Ürünlerimiz