AREKSİTET

AREKSİTET %50 ORAL ÇÖZELTİ TOZU

BİLEŞİMİ: Her g.da 500 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin hcl olarak içeren sarı renkte oral çözelti tozudur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: AREKSİTET %50 Oral Çözelti Tozunun aktif maddesi Oksitetrasiklin, bakterilerde 30S ribozomal alt üniteye dönüşümlü şekilde bağlanarak, aminoasil-tRNA’nın (transfer RNA) mRNA’ya bağlanmasını engeller. Bu durum protein sentezinin ve bakteriyel üremenin inhibisyonuyla sonuçlanır. Oksitetrasiklin geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

KULLANIM SAHASI: Areksitet %50 Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerde kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD), kanatlı korizası ve kolerası, diğer bakteriyel enteritisler, pullorum, enfeksiyöz sinovit ve sinüzit ve erisipel enfeksiyonlarında (hindilerde) kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU: Tavuk ve hindilerde oksitetrasiklin farmakolojik doz 20 mg/kg canlı ağırlık/gündür. AREKSİTET %50 Oral Çözelti Tozu, oral olarak 3-5 gün süreyle uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; pratik olarak her 25000 kg c.a. için günde 1000 g Areksitet %50 oral çözelti tozu içme suyuna karıştırılarak verilir.

Uygulamadan önce tavuk ve hindilerin 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Yumuşak veya sert suda hazırlanan ilaçlı su 24 saat stabildir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben tavuklar ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg.lık beyaz renkli, tapalı, kilitli kapaklı HDPE plastik kavanozlarda takdim edilir.

Ürünlerimiz