SALTECH

SALTECH

Salmonella başta olmak üzere enterik patojen bakteriler sahada bir döngü şeklinde yayılım göstermektedir. Bu bakterilerin organlara yerleşmesiyle sürü ölümlerine varan sonuçlar görülebilmektedir. Ayrıca; salmonella subklinik forma geçerek et veya yumurta tüketimi sonucunda insanlarda potansiyel enfeksiyon kaynağı tehlikesi de oluşturmaktadır. Bu döngünün en önemli basamaklarından biri de yemdir. Yemdeki kontaminasyon miktarını azaltmak için organik asit içerikli ürünler vazgeçilmez bir yöntemdir.

Sal-Tech, Alltech tarafından geliştirilen kısa zincirli yağ asitlerinin karışımından oluşan yem inhibitörüdür. Propiyonik ve formik asidin her ikisini içeren karışımlara ait korozif ve kötü koku özelliği yoktur. Ayrıca Sal-Tech’de bulunan propiyonik asit amonyum dipropiyonat formundadır ve asit oranı tamponlanarak asit içeren diğer bileşiklere göre iki misli arttırılmıştır.

Sal-Tech kanatlılarda problem oluşturan başta Salmonella olmak üzere çeşitli bakterileri öldürür. Diğer yem katkıları ve yem içerikleri ile uyumludur. Stabil ve kullanımı güvenlidir. Yeme katılır katılmaz aktifleşir. Sürekli etkiye sahiptir. Diğer ürünlere kıyasla daha yavaş dağılır (difüze), etkisi daha uzun sürer.

Kullanım alanları: Kümes hayvanları

Ürünlerimiz