BİOPLEX POULTRY

BIOPLEX

Alltech’in Bioplex serisi organik iz mineralleri doğadaki formlarına en yakın şekliyle üreticilere sunulmaktadır. 21 yıllık bilimsel araştırma geçmişine sahip olan Bioplex İz Mineralleri; hızlı büyüme, maksimum üreme performansı ve hayvan sağlığı için gerekli yüksek mineral ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaktadır. Bioplex serisi organik Çinko, Bakır, Mangan, Demir ve Kobalt*olarak beş pakete sahiptir. Alltech şu anda dünya üzerindeki beş modern üretim tesisiyle çiftlik hayvanları için en büyük organik mineral tedarikçisi konumundadır. Q+ (Quality Plus), Bioplex İz Mineralleri’ne özgü bir kalite kontrol programıdır; bu program, endüstrinin standartlarını yeniden belirleyerek Alltech’in global olarak 85 ülkeden fazla noktaya kalite garantili Bioplex İz Minerali temin etmesini sağlamaktadır.

Kullanım alanları: Tüm Çiftlik Hayvanları

Patentler/Onaylar: Bioplex mineralleriyle yapılan 200’den fazla bilimsel araştırma mevcuttur. Bu denemelerin 76 tanesi bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmıştır ve ve bazı çalışmalar da yayınlanmak üzere sıra beklemektedir.

Ürünlerimiz